მედია ტენდენციები და პროგნოზები 2021

2021 წლისთვის მედია სამყარო მნიშვნელოვანი გარდატეხის წინაშე დგას როგორც ეკონომიკურ, ასევე ტექნოლოგიურ და სოციალურ ჭრილში. რა იქნება მომავალში? არასდროსაა მარტივი მომავლის წინასწარმეტყველება, განსაკუთრებით კი 2021 წელს.

„კანტარმა“  შექმნა პლატფორმა „მედია ტენდენციები და პროგნოზები 2021“, რომლის მიზანიცაა დაეხმაროს თავის კლიენტებს და დაინტერესებულ პირებს ბუნდოვანი მომავლის განჭვრეტაში. იგი შესაძლებლობას მისცემს მათ დაამყარონ გაცილებით მდიდარი კავშირები თავიანთ აუდიტორიასთან, მომხმარებლებთან და კლიენტებთან იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს მათი ბიზნესის ზრდას 2021 წელს და მის შემდეგ.

ანგარიშის ჩამოსატვირთად, გთხოვთ ეწვიოთ მითითებულ ბმულს: https://www.kantar.com/campaigns/media-trends-and-predictions-2021

 

სოფიო ლეჟავა

By სოფიო ლეჟავაOn 4 December, 2020