სიახლეები

ტელემაყურებლების დემოგრაფიული მაჩვენებლები

ტელემაყურებლების დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრული სატელევიზიო ყურების ტენდენციები ცალკეული არხებისთვის შესაძლოა მსგავსი იყოს ან განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. 

მეტის წაკითხვა
სატელევიზიო ტოკშოუ

სატელევიზიო ტოკშოუ

მეტის წაკითხვა
ახალი ამბები

ახალი ამბები

მეტის წაკითხვა